Innhold
1
Kontaktinformasjon

Bærum Badmintonklubb

Postboks 187

1334 RYKKINN

Mail: baerumbk@gmail.com

Org. nr.: 993 746 088

2
Styret 2018-19

Leder: Christian Hervard 
Nestleder: Arild Moen
Sekretær: Kathrine Borøy
Kasserer: Torunn Bye Hervard
Medlem: Monica Fuglesang
Medlem: Aude Dufrene
Medlem: Frida Sotnes Hamang
Vara: Knut Braaen

3
Arbeidsgrupper

Sportsutvalg

Dugnad/sponsor

Arrangement

Rekruttering

Sosiale arrangementer

4
Webansvarlig

Ulla Faarup

August 2018: Våre nye nettsider er under oppbygging. Kom gjerne med innspill.

 Kontaktpersoner

 

 

 

 

 I fokus