Innhold
1
Historie

Fra 1970-tallet var det 2 badmintonklubber i Bærum: Rykkinn Badmintonklubb og Bærum Badmintonklubb. I 2009 ble de 2 klubbene slått sammen. "Nye" Bærum Badmintonklubb besto stort sett av spillere og styremedlemmer fra Rykkinn Badmintonklubb, så derfor opprettholdt man stiftelsesdatoen 14.05.1979. 

I Bærum har det bl a vært organisert badminton i Combi-hallen, i Rykkinnhallen, i Helsethallen, på Høvik skole og i Gjønneshallen. Siden 2014 har klubben trent på Storøya skole, Bærum Idrettspark og på Anna Krefting skole (tidl. Lesterud skole).


2
Resultater

Mer info kommer

3
Profiler

Mer info kommer

 

 

 I fokus